BLOG TIN TỨC

Sau 10 năm, AMD chấm dứt hỗ trợ các dòng card đồ họa Radeon HD 7000, R200, R300 và Fury GC

AMD đã ra thông báo là sẽ ngừng hỗ trợ các dòng card đồ họa bao gồm Radeon HD 7000, dòng R200, dòng R300 và dòng R9 Fury. Dòng HD 7000 ra mắt lần đầu vào năm 2011, dòng R9 200 vào năm 2013, dòng R9 300 thì về cơ bản là được cải tiến từ R9 200. Dòng R9 Fury thì xuất hiện trễ nhất, vào năm 2015.

Radeon 21.5.2 sẽ là bản driver cuối cùng còn của những chiếc card đồ họa thuộc các dòng trên, và AMD sẽ ngừng hỗ trợ cho tất cả các dòng card đồ họa cũ hơn RX 400 “Polaris” trở đi. Kể từ bản driver 21.6.1 sẽ thiếu hỗ trợ chúng. Nếu có vấn đề về bảo mật trong tương lai thì AMD có thể sẽ tung các bản cập nhật đặc biệt cho các mẫu card này.

Tóm tắt nội dung:

  • AMD đã ra thông báo là sẽ ngừng hỗ trợ các dòng card đồ họa bao gồm Radeon HD 7000, dòng R200, dòng R300 và dòng R9 Fury.
  • Radeon 21.5.2 sẽ là bản driver cuối cùng còn của những chiếc card đồ họa thuộc các dòng trên
  • Nếu có vấn đề về bảo mật trong tương lai thì AMD có thể sẽ tung các bản cập nhật đặc biệt cho chúng

Theo gvn360.com

Author

Lê Minh Khôi