BLOG TIN TỨC

AMD đăng ký bản quyền công nghệ “dịch chuyển lượng tử tức thời”

Với công nghệ mới này, AMD sẽ giúp máy tính lượng tử hiệu quả hơn đáng kể, tiến gần hơn đến việc phổ biến rộng rãi.

Các tác giả bên Tom’s Hardware vừa phát hiện ra một bằng sáng chế về khoa học máy tính lượng tử từ các kỹ sư của AMD đã được đăng ký bản quyền, được gọi là “Look-ahead teleportation for reliable computation in multi-SIMD quantum processor”. Về căn bản thì đây là một kỹ thuật “dịch chuyển lượng tử tức thời” với mục đích là cải thiện độ tin cậy hiện tại của máy tính lượng tử, thậm chí là giảm số lượng Qubit cần thiết để thực hiện cùng một phép tính.

Bằng sáng chế này có các sơ đồ trình bày chi tiết về các quy trình được đề xuất. Về cơ bản thì các Qubit nhàn rỗi trong lúc chờ đợi các Qubit khác tính toán thì sẽ được dùng để làm các phép tính độc lập khác. Nếu thiết kế của AMD thành công thì chúng ta sẽ có các kiến trúc điện toán lượng tử hiệu quả hơn, có thể mở rộng hơn và ổn định hơn nhiều so với hiện tại.

Tóm tắt nội dung:

    • Một bằng sáng chế về khoa học máy tính lượng tử từ các kỹ sư của AMD đã được đăng ký bản quyền
    • Bằng sáng chế này có các sơ đồ trình bày chi tiết về các quy trình được đề xuất
    • Về cơ bản thì trong lúc chờ các Qubit khác tính toán, các Qubit nhàn rỗi sẽ được dùng để làm các phép tính độc lập
    • Nếu thiết kế của AMD thành công thì chúng ta sẽ có các kiến trúc điện toán lượng tử hiệu quả hơn, có thể mở rộng hơn, ổn định hơn nhiều so với hiện tại

Theo gvn360.com

Author

Lê Minh Khôi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *